چگونگی مطالبه مهریه قبل از طلاق

گفتگو با رادیو SBC

طلاق در استرالیا – تقسیم اموال | Arialawyers

مهریه در قانون استرالیا

  • مهریه اسلامی در قوانین استرالیا
  • آیا با طلاق در استرالیا امکان دریافت مهریه وجود دارد؟
  • چگونگی مطالبه مهریه قبل از طلاق
  • آیا امکان گنجاندن مهریه در هنگام تقسیم اموال وجود دارد؟

 

و موارد مهم دیگر در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟