تقسیم اموال توافقی است یا با حکم دادگاه؟

گفتگو با رادیو SBC

طلاق در استرالیا – تقسیم اموال | Arialawyers

تقسیم اموال

  • تقسیم اموال چیست؟
  • آیا مدت زمان زندگی زوجین بر تقسیم اموال تاثیر می گذارد؟
  • تقسیم اموال قبل از طلاق انجام می شود یا بعد از آن
  • اگر یکی از زوجین خانه دار باشد سهمی از تقسیم اموال خواهد داشت؟
  • تقسیم اموال توافقی است یا با حکم دادگاه؟

و موارد مهم دیگر در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟