شورای حل اختلاف در استرالیا چیست و چگونه عمل می کند؟

گفتگو با رادیو SBC

طلاق در استرالیا – تقسیم اموال | Arialawyers

شورای حل اختلاف در استرالیا چیست و چگونه عمل می کند؟

  • آیا رفتن به شورای حل اختلاف قبل از دادگاه الزامیست؟
  • در چه مواردی طرفین دعوا می توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند
  • در صورت سازش طرفین دعوا در شورای حل اختلاف بازهم باید به دادگاه مراجعه کرد یا حکم شورا معتبر است؟
  • تفاوت هزینه های دادرسی در شورای حل اختلاف و دادگاه در استرالیا

و موارد مهم دیگر در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟