بررسی کامل خشونت خانگی در استرالیا

گفتگو با رادیو SBC

طلاق در استرالیا – تقسیم اموال | Arialawyers

بررسی کامل خشونت خانگی در استرالیا

  • خشونت خانگی چیست و شامل چه مواردی می شود
  • با ورود پلیس به یک پرونده خشونت خانگی چه اتفاقی می افتد؟
  • تبعات و مجازات های احتمالی
  • حمایت های دولتی از افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند.
  • در صورت اثبات دروغ در مورد خشونت خانگی برای استفاده از مزایای دولتی و ویزا چه اتفاقی خواهد
    افتاد.

و موارد مهم در مورد خشونت خانگی در گفتگو با خانم “لیلا آریا“ وکیل حقوقی دادگستری و دادگاه عالی
استرالیا، وکیل رسمی مهاجرت و عضو کانون وکلای کوئینزلند

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟