گفتگو با رادیو SBC

طلاق در استرالیا – حضانت فرزندان بعد از طلاق | Arialawyers

حضانت فرزندان بعد از طلاق

  • دادگاه خانواده در استرالیا حضانت فرزندان بعد از طلاق را بر عهده چه کسی قرار می دهد و معیار این انتخاب چیست؟
  • بررسی مسئولیت ها و گذران وقت والدین با فرزندان بعد از طلاق
  • آیا نگهداری از فرزند در تقسیم اموال نیز تاثیرگذار است؟

و موارد مهم دیگر در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟