خشونت خانگی

خشونت خانگی

خشونت خانگی چیست؟

خشونت خانگی رفتار ناشایستی است که یک فرد نسبت به فرد دیگری انجام می دهد که عبارت است از:

 • آزار جسمی یا جنسی
 • آزار عاطفی یا روانی
 • سوء استفاده اقتصادی
 • تهدید یا اجبار
 • کنترل، تسلط یا ایجاد ترس در دیگران برای امنیت یا رفاه خود یا دیگران

قانون فهرستی غیر جامع از نمونه رفتارهای را ارائه کرده است که مصداق خشونت خانگی محسوب می‏شوند:

 • تحمیل آسیب به یک یا چند شخص یا تهدید به انجام آن،
 • مجبور کردن یک شخص به انجام فعالیت جنسی یا تلاش برای انجام آن
 • آسیب رساندن به اموال یک شخص یا تهدید به انجام آن
 • سلب آزادی یک شخص یا تهدید به انجام آن
 • تهدید به مرگ یا مجروح کردن یک شخص، فرزند آن شخص یا فردی دیگر،
 • تهدید به خودکشی یا آسیب رساندن به خود به منظور عذاب دادن، ترساندن یا تهدید کردن شخصی که این رفتار متوجه او شده است،
 • کشتن یا تهدید به مرگ یا آسیب رساندن به یک حیوان، خواه حیوان متعلق به شخصی باشد که این رفتار متوجه او شده است یا نه، به این منظور که فرد مقابل را کنترل کرده، بر او غلبه کند یا او را به کاری مجبور نماید.
 • تعقیب (نظارت) یک شخص بدون رضایت او
 • تعقیب یا رصد غیرقانونی یک شخص.

حکم خشونت خانگی چیست؟

حُکم خشونت خانگی یک حُکم حمایتی است که توسط دادگاه برای توقف تهدیدات یا اعمال خشونت خانگی علیه یک شخص صادر می‏شود.

حکم خشونت خانگی موفق به توقف فردی می‏شود که:

 • به فرد دیگری (که قبلا شریک زندگی او بوده اما اکنون از او جدا شده) در خانه یا محل کار او نزدیک می‏شود،
 • فردی که علیرغم جدایی از پارتنرش، همچنان در خانه می‏ماند و همین حضور او موجب اذیت و آزار شریک زندگی قبلی‏اش می‏شود،
 • به فرد دیگری (که قبلا شریک زندگی او بوده اما اکنون از او جدا شده)، به بستگان او یا به دوستان او نزدیک می‏شود و فاصله تعریف شده توسط دادگاه برای فاصله گرفتن او از پارتنر قبلی‏اش (مثلا 100 متر) را مراعات نمی‏کند،
 • (علیرغم حُکم دادگاه) به مدرسه بچه یا مرکز مراقبت از بچه مراجعه می‏کند،

چه کسی مجاز به ارائه دادخواست به دادگاه جهت صدور حُکم خشونت خانگی است؟

کسی مجاز به ارائه دادخواست به دادگاه جهت صدور حُکم خشونت خانگی است که:

 • آسیب دیده باشد
 • فردی که آسیب دیده کتباً به او اجازه (وکالت) داده تا نسبت به درخواست صدور حُکم خشونت خانگی اقدام نماید (مثلاً یک کارگر پناهنده)
 • افسر پلیس باشد،
 • شخصی که طبق قانون قیم یا سرپرست فرد آسیب دیده است،

چه زمانی دادخواست دهنده برای صدور حُکم خشونت خانگی پلیس است؟

در صورتی که یک افسر پلیس شک کند یک خشونت خانگی اتفاق افتاده است، بر او فرض است که تحقیقات خود در این زمینه را آغاز نماید. اگر بعد از تحقیقات افسر پلیس مطمئن شد که خشونت خانگی اتفاق افتاده است، او بایستی سبک و سنگین کند و ببیند بهترین راه برای جلوگیری از خشونت خانگی و دفاع از فرد آسیب دیده چیست (این اقدام پلیس مربوط به کوتاه مدت است و اما برای بلندمدت) باید کاری کند که دیگر اصلا خشونت خانگی رُخ ندهد و در این رابطه مؤثرترین اقدام را در پیش بگیرد. پلیس می‏تواند یکی از گزینه‏های ذیل را به عنوان راهکار در پیش بگیرد:

 • موضوع را در قالب یک دادخواست به دادگاه ارائه کند و از دادگاه بخواهد حُکم صیانت از فرد یا افراد آسیب دیده را صادر نماید (ماده 100 بند 2 قانون مدنی استرالیا)
 • در قالب یک دادخواست از دادگاه بخواهد حُکم صیانت قبلی (در صورت وجود) را تغییر بدهد،
 • یک ابلاغیه با سربرگ پلیس برای فرد آسیب دهنده صادر کند و به او هشدار بدهد که فرد یا افراد آسیب دیده در مصونیت پلیس قرار دارند،
 • فرد آسیب دیده از خشونت خانگی که به پلیس پناه آورده یا از او تقاضای کمک کرده است، مصونیت بدهد،
 • در قالب یک دادخواست از دادگه بخواهد یک حُکم صیانت موقت صادر کند،
 • بسته به رویدادهای مختلف، اقدامات متناسب و مقتضی اتخاذ نماید (مثلا فرد آسیب دیده را برای درمان به بیمارستان ببرد)

تبعات نقض حُکم صادره توسط دادگاه بر علیه خشونت خانگی

زیر پا گذاشتن شرایط صادره توسط دادگاه بر علیه خشونت خانگی خود یک جرم کیفری محسوب می‏ شود. در صورتی که فردی موضوع نقض حُکم صادره بر علیه خشونت خانگی را به پلیس گزارش کند و پلیس بعد از تحقیقات متوجه شود که موضوع حقیقت دارد و حُکم نقض شده است، فرد ناقض را به اتهام «نقض حُکم دادگاه بر علیه خشونت خانگی» مورد پیگرد قرار می‏دهد.  بسته به شرایط، فرد ناقض حُکم دادگاه حتی ممکن است به سایر بزه‏ ها و جُرم‏ها نیز متهم شود.

در صورتی که اتهام نقض حُکم دادگاه توسط فردی که متهم شده است، به اثبات برسد، آن فرد ممکن است به حبس حداکثر سه سال یا پرداخت جریمه 120 واحدی (هر واحد جریمه در استرالیا 130.55 دلار است که مبلغ جریمه برای این نوع محکومیت 15666 دلار خواهد بود) محکوم شود.

در صورتی که ناقض حُکم دادگاه بر علیه خشونت خانگی، ظرف مدت پنج سال قبل از محکومیت هم محکوم به نقض حُکم دادگاه در همین زمینه شده باشد، حُکم جدید بر علیه او متفاوت خواهد بود و این فرد ممکن است به حداکثر 5 سال زندان یا پرداخت جریمه حداکثر 240 واحدی محکوم شود.

نحوه رسیدگی به درخواست صدور حُکم دادگاه بر علیه خشونت خانگی

در صورتی که بر علیه فردی فُرم DV1 تکمیل شده باشد، این بدان معناست که آن فرد متهم به خشونت خانگی است و از دادگاه خواسته شده است بابت خشونت خانگی بر علیه او حُکم صادر شود.  این فرد بایستی در دادگاه حضور یابد و در صورت عدم حضور فرد در دادگاه ممکن است دادگاه حُکم را به صورت غیابی بر علیه او صادر کند.

توصیه ما این است که این فرد اعم از اینکه این اتهام را قبول دارد یا خیر، قبل از حضور در دادگاه حتما با وکیل مشورت کند.

سؤال رایج در این رابطه: در دادگاه چه گزینه‏ هایی پیش روی من هست و من چه باید بکنم؟

گزینه 1 رضایت

در صورتی که با حُکم صادره از بابت اتهام خشونت خانگی بر علیه شما موافق هستید، توصیه ما این است که تسلیم رای دادگاه شوید و حُکم صادره را بپذیرید، اما اگر حُکم صادره را قبول ندارید می‏ توانید به آن اعتراض کرده و فُرم درخواست تجدید نظر را پُر کنید. در هر صورت شما چه با حُکم موافق باشید و چه نسبت به آن اعتراض داشته باشید بایستی موضوع را کتبا به دادگاه اعلام نمایید. در صورت موافقت با حُکم، معمولا منشی دادگاه از شما می‏ خواهد زیر برگه حُکم نهایی بنویسید: «با حُکم صادره موافقم و به آن اعتراضی ندارم» و سپس آن را امضا کرده و تحویل دهید. شما همچنین می‏ توانید علیرغم داشتن اعتراض به حُکم صادره، ان را بپذیرید. به این حالت «رضایت به حُکم صادره بدون پذیرش اتهام وارده» اطلاق می‏ گردد.

گزینه 2   تعویق

در صورتی که قبل از حضور دادگاه، از مشاوره حقوقی بهره نگرفته‏ اید، توصیه ما به شما این است که در واکنش به حُکم صادره، این گزینه را انتخاب نمایید. در صورتی که دادگاه حُکم را به شما ابلاغ کرد، آن را امضا نکنید و از دادگاه بخواهید به شما وقت بدهد تا با وکیل مشورت کنید. دادگاه برای شما قرار موقت صادر می‏ کند و یک تاریخ دیگر را برای رسیدگی اعلام می‏ نماید. زمانی که برای شما قرار موقت صادر شد، شما بایستی موافقت یا عدم موافقت خود را کتبا به دادگاه اعلام نمایید.

گزینه 3   اعتراض

در صورتی که کلا اتهام وارده به خود را قبول ندارید و معتقدید که اصلا خشونت خانگی مرتکب نشده‏ اید، این گزینه را انتخاب کنید. زمانی که ریاست محترم دادگاه از شما سؤال پرسید شما بگویید کلا به لایحه یا شکایت وارده اعتراض دارید و لذا دادگاه یک جلسه دیگر را برای رسیدگی به اعتراض شما مقرر خواهد نمود. جلسه رسیدگی به اعتراض شما یک جلسه رسمی دادگاه خواهد بود و شما بایستی در آن جلسه با ارائه ادله و شواهد کافی بگویید که چرا با حُکم صادره یا اتهام وارده از بابت خشونت خانگی مخالف هستید. فرد شاکی شما هم در آن جلسه حضور خواهد داشت و او هم با ادله و شواهد خود تلاش خواهد کرد به دادگاه بقبولاند که شما مرتکب خشونت خانگی شده‏ اید. در صورتی که در جلسه رسیدگی به اعتراض، مجددا محکوم شدید، توصیه ما این است که بلافاصله با وکیل یا مشاور حقوقی تماس بگیرید.

گزینه 4   هیچ کاری نکنید و در دادگاه هم حاضر نشوید

در صورت عدم حضور فرد متهم به خشونت خانگی، دادگاه غیابی بر علیه او رای صادر خواهد کرد. 

سؤال: بعد از صدور حُکم دادگاه بر علیه یک فرد از بابت خشونت خانگی، چه شرایطی برای او پدید می‏ آید؟

صدور حُکم خشونت خانگی بر علیه یک فرد موجب خواهد شد تا محدودیت‏ هایی در رابطه با رفتار او ایجاد شود. معمولا این فرد مجبور خواهد شد رفتار خود را نسبت به طرف شاکی یا طرف آسیب دیده (و یا هر فردی که در حُکم دادگاه از او نام برده شده است) تغییر بدهد. در صورتی که در حُکم موضوع تغییر رفتار یا عدم تهدید فرد محکوم نسبت به بچه‏ ها، دوستان، خویشاوندان یا همکاران هم مطرح باشد، او بایستی در مورد این دسته از افراد هم تغییر رفتار داشته باشد.

بسته به شرایط و مفاد مندرج در حُکم صادره، فرد محکوم ممکن است با محدودیت‏ های متعددی مواجه شود که از جمله آنها می ‏توان به این موارد اشاره نمود:

 • محدودیت نزدیکی به محل کار یا منزل فرد شاکی یا فرد آسیب دیده،
 • حفظ فاصله خود با فرد شاکی، آسیب دیده یا هر فردی که در حُکم از او نام برده شده است (مثلا در حُکم دادگاه ممکن است تاکید شود که فرد محکوم بایستی همواره فاصله 100 متری خود را با فلان و فلان حفظ کند)
 • اعمال محددیت در منزل (در صورتی که محکوم با فرد شاکی در زیر یک سقف زندگی می‏کند)
 • اعمال محدودیت در زمینه ملاقات یا حتی یافتن منزل و محل کار فرد شاکی یا افرادی که در حُکم از آنها نام برده شده است
 • اعمال محدودیت در زمینه هر گونه تماس تلفنی با فرد شاکی یا افرادی که در حُکم از آنها نام برده شده است، بجز برقراری تماس تلفنی برای مشورت یا میانجیگری
 • اعمال محدودیت در زمینه رفتن به مکان هایی که معمولا فرزندان فرد آسیب دیده یا شاکی آنجا رفت و آمد دارند، مثلا اعمال محدودیت در زمینه رفتن به مدرسه بچه ها یا محل نگهداری بچه در مهد کودک و غیره

توصیه اکید ما به افرادی که به خاطر خشونت خانگی محکوم می‏ شوند اما قبل از محکومیت از بابت این اتهام دارای یک حُکم جداگانه در رابطه با دیدن فرزندان و سایر احکام والدینی هستند، حتما قبل از صدور حُکم خشونت خانگی موضوع را به اطلاع ریاست محترم دادگاه برسانند و او را در جریان قرار دهند.

 

سؤال: آیا صدور حکم خشونت خانگی بر علیه یک فرد برای او سوء پیشینه محسوب می‏ شود؟

خیر، مگر آنکه این فرد حُکم صادره را نقض کرده یا زیر پا بگذارد.  بهتر آن است که فرد محکوم به رای دادگاه احترام بگذارد و تمامی احکام صادره را مو به مو اجرا کند. در صورتی که فردی حُکم صادره بر علیه خود را نقض کند، پلیس ممکن است آن فرد را به اتهام نقض حُکم دادگاه مورد پیگرد قرار دهد و همانطور که گفته شد پیگرد پلیس برای این فرد تبعاتی همچون جریمه و/یا زندان به همراه خواهد داشت.

تذکر: اگر حُکم خشونت خانگی بر علیه یک فرد صادر شد، این موضوع بر روی مجوزها و گواهینامه‏ هایی که او از قبل در اختیار داشته است نیز تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال ممکن است جواز اسلحه او باطل شود و مواردی از این دست، لذا توصیه ما این است که حتما با وکیل برجسته در این رابطه مشورت شود.

منبع: مددیاری حقوقی کوئینزلند

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟