خشونت خانگی در استرالیا( بخش دوم)

خشونت خانگی در استرالیا

خشونت خانگی در استرالیا( بخش دوم) | Aria Lawyers

( بخش دوم)

  • با فرد آزار دهنده در یک پرونده خشونت خانگی چگونه برخورد می شود.
  • امکان بازداشت شخص آزار دهنده در محل وجود دارد؟
  • تاثیر یک پرونده خشونت خانگی بر ویزای شخص آزار دهنده و..

موارد مهم دیگر در خصوص خشونت خانگی در استرالیا در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت