خشونت خانگی در استرالیا( بخش اول)

خشونت خانگی در استرالیا

خشونت خانگی در استرالیا( بخش اول) | Aria Lawyers

( بخش اول)

  • چه مواردی به عنوان خشونت خانگی اطلاق می شوند.
  • اجبار به حجاب اجباری در خانواده جزو موارد خشنونت محسوب می شود؟
  • نقش پر رنگ پلیس به عنوان وکیل فرد آزار دیده
  • شخصی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرد دارای چه حق و حقوقی می باشد و..

 

موارد مهم دیگر در خصوص خشونت خانگی در استرالیا در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟