بعد از جدایی از کجا شروع کنم؟

گفتگو با رادیو رادیو نشاط

موضوع برنامه: بعد از جدایی از کجا شروع کنم؟

  • چه مراحل عملی و حقوقی باید بعد ازجدایی انجام شود
  • در چه مرحله ای باید وکیل خانواده را در جریان گذاشت
  • نگرانی از اینکه طرف مقابل پول از حساب برداشت کند بدون اجازه شما
  • اگر خانه به اسم طرف مقابل شماست چطور مطمئن شوید که خانه را طرف مقابل‌تان بدون اجازه‌ی شما نمی‌فروشد
  •  قبل از رفتن به دادگاه خانواده چه کارهایی باید کرد 
  •  انواع توافقنامه‌ها بعد از جدایی