در هنگام جدایی فرزند با چه کسی زندگی خواهد کرد

قانون جدایی و طلاق - حضانت فرزند

بررسی قوانین حقوقی استرالیا، همراه با لیلا آریا، وکیل دادگاه عالی استرالیا و کارشناس رسمی حل اختلاف خانوادگی

موضوع برنامه: حضانت فرزند

  •  در هنگام جدایی فرزند با چه کسی زندگی خواهد کرد
  • child support چی هست؟
  •  آیا دادگاه به اینکه بچه می‌خواهد با کی زندگی کند رو در نظر می‌گیرد؟
  •  اگر فرزند را از استرالیا بدون اجازه‌ی طرف مقابل خارج کنند چه اقدامی می‌توان کرد؟