گفتگو با رادیو SBC

خرید ملک در استرالیا | Arialawyers

خرید ملک در استرالیا

  • قبل از خرید خانه به چه مواردی باید دقت کرد.
  • نحوه تنظیم قرارداد خرید خانه
  • پیش شرط هایی که حتما باید قبل از امضا در قراداد گنجانده شوند.
  • بیمه، آب، برق و گاز از هنگام امضای قراداد تا زمان تحویل کلید بر عهده کیست؟

و موارد مهم دیگر در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟