حل اختلاف به صورت توافقی و شورای حل اختلاف خانواده

بررسی قوانین حقوقی استرالیا، همراه با لیلا آریا، وکیل دادگاه عالی استرالیا و کارشناس رسمی حل اختلاف خانوادگی

 

موضوع برنامه: حل اختلاف به صورت توافقی و شورای حل اختلاف خانواده

  •  شورای حل اختلاف خانواده یا Mediation/FDR چیست؟
  •  آیا می‌توان بدون رفتن به شورای حل اختلاف خانواده به دادگاه رفت؟
  •  در چه صورت نمی‌توانید در شورای حل اختلاف خانواده شرکت کنید؟
  •  چه فرقی بین شورای حل اختلاف خانواده / Mediator/ FDRP و وکیل خانواده هست؟
  • آیا یک وکیل خانواده می‌تواند FDRP هم باشد؟

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟