بررسی قوانین کیفری (جنایی) و مدنی در استرالیا

گفتگو با رادیو SBC

بررسی قوانین کیفری (جنایی) و مدنی در استرالیا

  • جرایم کیفری (جنایی) و مدنی در استرالیا چیست و شامل چه مواردی می شود.
  • تصمیم گیری و اعلام رای در دادگاه های استرالیا بر عهده قاضی است یا هیئت منصفه؟
  • آیا امکان حل و فصل بک پرونده تویط وکیل و دادستان قبل از دادگاه امکان پذیر است؟
  • نقش پر رنگ پلیس استرالیا در اعلام جرایم کیفری
  • کلاهبرداری های مالی در قوانین استرالیا

و موارد مهم دیگر در گفتگو با “لیلا آریا“ وکیل دادگستری و دادگاه عالی استرالیا و وکیل رسمی مهاجرت